67021   

        
          วันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2566 เวลา 08.00 น.ครอบครัวปศุสัตว์นนทบุรี และคณะฯDLD-C พื้นที่จังหวัดนนทบุรี นำโดยนายสัตวแพทย์ไทยวิวัฒน์ วรรณสุข ปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย/ปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ/อาสาจ้างเหมาช่วยงานด้านสัตวแพทย์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชัยนาทและบริษัท ซี.พี.ออลล์ ร่วมจัดกิจกรรมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ไตรมาสที่ 1 และกิจกรรมส่งมอบความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกรและประชาชน ประจำปี 2567 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โดยมีนายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีฯ
ในกิจกรรมคลินิกปศุสัตว์ มีการให้บริการผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ดังนี้
-ผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว จำนวน 85 ตัว
-ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สุนัขและแมว จำนวน 78 ตัว
-จัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ การป้องกันควบคุมโรคระบาดสัตว์ แนะนำการจัดการพืชอาหารสัตว์ และร่วมส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกรและประชาชน ประจำปี 2567 ตามโครงการของกรมปศุสัตว์ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยแจกจ่ายอาหารสุนัขและแมวฟรี และเอกสารให้ความรู้ ยา/เวชภัณฑ์ต่างๆ รวมถึงให้คำปรึกษาแนะนำการแก้ไขปัญหาแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ โดยมีผู้เข้ารับบริการ จำนวนทั้งสิ้น 56 ราย
 
 
 

🏡ครอบครัวปศุสัตว์🏡
✨ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง✨

ภาพกิจกรรม  

 

ภาพและข่าวโดย กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์