67041    

       
         ในช่วงเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ ครอบครัวปศุสัตว์นนทบุรี โดย นาย​นพคุณ คล้ายพันธ์ ปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย/สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ และอาสาจ้างเหมาช่วยงานด้านสัตวแพทย์ ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี และสำนักงานทหารพัฒนา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงพื้นที่ปฏิบัติงานออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ฯ โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี้

ผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนแมว จำนวน ๓๖๑ ตัว สุนัข จำนวน ๔๘ ตัว  รวมทั้งสิ้น จำนวน ๔๐๙ ตัว ทั้งนี้ ได้ทำการให้ความรู้แนะนำในการดูแลสัตว์หลังการผ่าตัดทำหมัน และการเลี้ยงสัตว์อย่างถูกวิธี ณ พื้นที่ทั้ง ๖ อำเภอของจังหวัดนนทบุรี

 

🏡ครอบครัวปศุสัตว์🏡
✨ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง✨

ภาพกิจกรรม  

 

ภาพและข่าวโดย กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์