67042

              
       วันอังคาร ที่ 30 เมษายน  2567 ครอบครัวปศุสัตว์นนทบุรี นำโดย นาย​นพคุณ คล้ายพันธ์ ปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางกรวย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ ในพื้นที่ อำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี ให้ความรู้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพสัตว์เบื้องต้นและเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ พร้อมแจกเวชภัณฑ์ และแร่ธาตุก้อน ตามโครงการพัฒนาระบบการเลี้ยงโคเนื้อ - กระบือ
 

🏡ครอบครัวปศุสัตว์🏡
✨ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง✨

ภาพกิจกรรม  

 

ภาพและข่าวโดย กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์