67044

       
                        ในช่วงเดือนเมษายน 2567 ครอบครัวปศุสัตว์นนทบุรี โดยนายนพคุณ คล้ายพันธ์ ปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ พร้อมด้วย สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทั้ง 6 อำเภอ และอาสาจ้างเหมาช่วยงานด้านสัตวแพทย์ ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง 45 แห่ง ในจังหวัดนนทบุรี ดำเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์การสร้างภูมิคุ้มกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า โดยการจัดอบรมให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่อาสาสมัคร และประชาชนทั่วไป อีกทั้งดำเนินการสำรวจประชากรสุนัข-แมวในพื้นที่ จัดทำแผน และลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุขบ้าให้กับสุนัข-แมวทั่วทุกพื้นที่ทั้ง 6 อำเภอในจังหวัดนนทบุรี
 

🏡ครอบครัวปศุสัตว์🏡
✨ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง✨

ภาพกิจกรรม  

 

ภาพและข่าวโดย กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์