67045

              
      วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2567 ครอบครัวปศุสัตว์นนทบุรี โดย นายนพคุณ  คล้ายพันธ์ปศุสัตว์​จังหวัด​นนทบุรี มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และปศุสัตว์อำเภอปากเกร็ด ลงพื้นที่รณรงค์ให้ความรู้เกษตรกรและมอบเวชภัณฑ์ เนื่องในวันอนุรักษ์ควายไทย (14 พฤษภาคม 2567 ) ณ ตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

🏡ครอบครัวปศุสัตว์🏡
✨ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง✨

ภาพกิจกรรม  

 

ภาพและข่าวโดย กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์