60093

      วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี  โดยนายสัตวแพทย์ชูฤทธิ์ เสนีย์มโนมัย รักษาการปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี  เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี  ปศุสัตว์อำเภอบางกรวย ร่วมกับเทศบาลตำบลบางสีทอง  ออกบริการหน่วยผ่าตัดทำหมัน และฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว  กิจกรรมควบคุมประชากรสัตว์โดยการผ่าตัดทำหมัน ณ วัดรวก ตำบลบางสีทอง  อำเภอบางกรวย ผลการดำเนินงานผ่าตัดทำหมัน จำนวน ๖๓ ตัว  ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน ๘๑ ตัว

    ภาพกิจกรรม  

    

 

 

 ภาพและข่าวโดย  กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์