×

คำเตือน

JFolder: :files: Path is not a folder. Path: /home/pvlontb/domains/pvlo-ntb.dld.go.th/public_html/webnew/images/stories/news/2555/news/5512
×

แจ้งให้ทราบ

There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/stories/news/2555/news/5512

โครงการฝึกอบรมแนวทางการตรวจสถานที่ขายอาหารสัตว์

เมื่อวันที่  ๒๗  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี  โดยนายสัตวแพทย์สมชัย  คอวณิชกิจ  ปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี  จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรของสำนักงาน       ปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี  เรื่อง แนวทางการตรวจสอบสถานที่ขายอาหารสัตว์  ให้แก่ปศุสัตว์อำเภอ        เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอ เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี  ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี โดยได้เชิญวิทยากรจากสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์  จำนวน ๓ ท่าน ได้แก่  นายอดุลย์  เพิ่มผล  นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ  นายจิรวัฒน์ อรรคไกรสีย์ นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ และนายวศิลป์  พงษ์พัฒน์ นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ สำหรับใช้เป็นแนวทางการตรวจสถานที่ขายอาหารสัตว์  จังหวัดนนทบุรี

ภาพการดำเนินงาน

{gallery}news/2555/news/5512:120:100:0:0{/gallery}