สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี  ร่วมกับจังหวัดนนทบุรี จัดพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ จำนวน ๘๙ ตัว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ  ในวันจันทร์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔  ณ  บริเวณศาลากลางจังหวัดนนทบุรี  โดยได้รับความร่วมมือจากผู้มีจิตศรัทธา  หน่วยงานภาครัฐ เอกชนในจังหวัดนนทบุรี    อ่านเพิ่มเติม