สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี ร่วมกับหน่วยงานราชการในจังหวัดนนทบุรี จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2553 ในวันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2553 เวลา 08.00 น ถึง 15.00 น. ณ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี  อ่านเพิ่มเติม